Neteges Creu Alta

Serveis de neteja a empreses i particulars.

comerç:  Realitzem neteges puntuals com manteniment de comerços de la restauració, de venta al major i a particular i de serveis.

Restauració: Tenim una gran experiència en les postes a punt d’establiments de restauració i en el seu manteniment. Realitzem el servei amb el nostre propi personal o, si el client ho prefereix, treballem en equip amb el seus treballadors/es. També ens fem càrrec, si el client ho requereix, del manteniment de la tapisseria del mobiliari del local o de la neteja de punts crítics del local.

Comunitats de Propietaris: Realitzem neteges de comunitats de propietaris i parkings. S’estableix una periodicitat per tal de que el servei sigui satisfactori i utilitzem productes i maquinària adient per tal d’aconseguir el millor resultat. També ens fem càrrec del manteniment i neteja de zones de jardí,  si el client ho requereix.

Equipaments esportius, fires i congressos, indústria, oficines…

nca@netegescreualta.com

Tel. 93 723 28 01

www.netegescreualta.com